Home > De pil en trombose

Tromboserisico van de pil

Vrouwen die de pil gebruikten leken vaker trombose te hebben dan vrouwen die de pil niet slikten. De Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) heeft vervolgens een aantal grote studies gedaan om het risico te berekenen. Bij al die studies kwam er uit dat de pil 2 tot 3 keer zo hoog risico geeft op trombose.

Er zijn veranderingen in de stolling meetbaar als vrouwen de pil slikken. Bijvoorbeeld proteïne–S, dat is een van de remmers van de stolling, wordt verlaagd door de pil. Fibrinolyse, die ervoor zorgt dat de stolsels worden afgebroken, wordt duidelijk minder door het gebruik van de pil. Vrouwen die de factor V-Leiden hebben (erfelijke oorzaak van trombose), hebben een verhoogd risico. De pil bootst eigenlijk een beetje de situatie na alsof je factor-V-Leiden hebt. Daarom is het ook te begrijpen dat als vrouwen én factor V-Leiden hebben én de pil slikken, dat dat effect niet optelt maar vermenigvuldigt.

Pilgebruik moet individueel afgewogen worden. Er zijn zeker effecten op de stolling die door de pil veroorzaakt worden, maar het verklaart niet alles. Trombose wordt waarschijnlijk toch door meerdere oorzaken bepaald. Bovendien is de kans op trombose bij een gewone jonge vrouw bijna nul, dus een toename van de kans met 3 tot 8 keer is nog steeds een heel klein risico.

Zijn er vrouwen die er beter niet aan kunnen beginnen?

Alleen als je al een keer trombose hebt gehad en je hebt bijvoorbeeld de Factor V-Leiden, dan tikt het risico van het gehad hebben van trombose én het hebben van de Factor V-Leiden wel zo hard door dat je beter naar een andere vorm van anticonceptie kunt omzien.

Risico

CategorieKans op veneuze trombose
(per 100.000 vrouwen per jaar)
Risico in verhouding tot geen pilgebruik
vrouwen (15-44 jaar): geen pil5 tot 10 (0,005 tot 0,01%)1
bij pil van de tweede generatie20 (0,02%)2 – 4
bij pil van de derde generatie30 tot 40 (0,03 tot 0,04%)3 – 8
tijdens zwangerschap60 (0,06%)6 – 12