Anticonceptiepil.nl

Alles over anticonceptie

Anticonceptiepil.nl

Anticonceptiepil

De pil

anticonceptiepillen

De anticonceptiepil (de pil) is het bekendste anticonceptie middel en wordt wereldwijd het meest gebruikt. Ook in Nederland is de pil nog steeds het meest populaire anticonceptie middel. Er bestaan zogenaamde één fase, twee fasen, drie fasen en sinds kort zelfs vier fasen pillen. Dit heeft te maken met de hormonale samenstelling van de pillen. Bij de één fase pillen is de hormonale samenstelling iedere week gelijk. Bij de twee fase pillen is de samenstelling van de pillen de eerste en tweede helft van de strip anders. De drie fase pillen zijn iedere week iets verschillend van samenstelling. De vier fasen pillen tenslotte zijn het nieuwst. Hierbij verandert de hormonale samenstelling zelfs 4 keer, om zo natuurlijk mogelijk het hormonale patroon van vrouwelijk lichaam te volgen. Het meest worden de één fase pillen voorgeschreven. De twee en drie fasen pillen hebben vaak specifieke indicaties.

Gebruik van de pil

De tabletten zitten in een strip verpakking en iedere dag wordt één pil gebruikt. Bij de meeste anticonceptiepillen wordt iedere dag één pil gebruikt. Daarna 7 dagen lang niets (de zogenaamde stopweek) en vervolgens weer 3 weken een pil, waarna weer een stopweek. Zo gaat men steeds verder. Gedurende de stopweek treedt er een bloeding op (onttrekkingsbloeding). Deze bloeding is meestal korter en minder hevig dan bij een normale menstruatie. De nieuwste pillen worden iedere dag geslikt, dus er is dan geen stopweek meer. De strip bevat dan 24 of 26 werkzame tabletten en 4 of 2 placebo’s (pillen zonder werkzame stof). Het grote voordeel van deze pillen is, dat je iedere dag een pil inneemt. Daardoor vergeet je minder snel de pil weer in te gaan nemen na de stopweek (omdat die er dus niet meer is). Net als de twee en drie fasen pillen moet je deze pillen in de juiste volgorde, zoals ze in de strip verpakt zitten, slikken. Met alle pillen wordt in principe een cyclus van 28 dagen nagestreefd.

Verschillende soorten pillen

De pillen van de verschillende geneesmiddelen fabrikanten hebben allemaal een eigen naam waaronder ze bekend zijn. De hormoonsamenstelling tussen al deze merken verschilt deels, maar hun overeenkomst is dat ze zeer betrouwbaar zijn. Er is geen bezwaar tegen switchen van de ene naar de andere pil om uit te proberen welke pil het beste bij je past. Doe dit altijd in overleg met de huisarts. De betrouwbaarheid van de pil vermindert bij maagdarmstoornissen met braken en/of diarree en bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen zoals die tegen vallende ziekte en antibiotica (penicillines).

Bij het eerste gebruik van de pil dient men bij de apotheek een recept van huisarts of specialist te overleggen. Hierna kan de pil zonder verder recept zo afgehaald worden.

Tenslotte: bij (langer) gebruik van de pil neemt de kans op borstkanker niet toe.

Lees verder over de wijze van gebruik van de anticonceptiepil