Home > Lange termijn anticonceptie

Lange termijn anticonceptie

Vrouwen die voor een langere termijn geen kinderen willen krijgen, kunnen natuurlijk de pil blijven slikken. Maar er zijn ook methoden die geschikter kunnen zijn voor lange termijn anticonceptie. De meest gebruikte vormen van lange termijn anticonceptie zijn sterilisatie en het hormoonspiraal.

Sterilisatie is definitief. U kunt dan geen kinderen meer krijgen. Als u dit wilt, dan zal de huisarts conform de richtlijnen voor huisartsen, met u praten over:

  • de huidige gezinssamenstelling en de mogelijkheid van onvoorziene wijzigingen in de toekomst
  • eventuele angst voor een ingreep
  • inzicht in het definitieve karakter van sterilisatie
  • de voor- en nadelen van sterilisatie (van zowel de man als de vrouw)
  • het risico op spijt

Dat laatste is natuurlijk het vervelendste aan sterilisatie: stel dat je later toch (weer) kinderen wil, dan is een hersteloperatie nodig. Lukt die niet, dan kom je uit op IVF en dan is succes ook niet gegarandeerd.

Een andere vorm van lange termijn anticonceptie die wel makkelijk omkeerbaar is, is het hormoonspiraal. Dit is eigenlijk het spiraaltje ‘nieuwe stijl’ dat 5 jaar kan blijven zitten.

Keuze tussen vormen van lange termijn anticonceptie

De keuze voor de vorm van lange termijn anticonceptie hangt uiteindelijk af van uw persoonlijke situatie. De kans op het verzoek om een hersteloperatie na sterilisatie, is het grootst bij vrouwen bij wie de ingreep plaatsvond voor het dertigste levensjaar, bij bekende relationele problemen en bij vrouwen die tijdens een keizersnee of vlak na een bevalling zijn gesteriliseerd.

Het hormoonspiraal is dan een beter alternatief, omdat dat omkeerbaar is en de kans om per ongeluk toch zwanger te worden, is bij een hormoonspiraal en na sterilisatie even groot.