Anticonceptiepil.nl

Alles over anticonceptie

Anticonceptiepil.nl

Overig

Anticonceptiepil.nl heeft als belangrijkste doelstelling vrouwen én mannen zo uitvoerig mogelijk te informeren over anticonceptie. Daarnaast is de doelstelling: opkomen voor de belangen van vrouwen én mannen die zich bezighouden met anticonceptie. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Anticonceptiepil.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van anticonceptie zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. het voorkomen van zwangerschappen.

Gerelateerde pagina’s:

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.