Home > Statistieken gebruik van de pil

Gebruik van de anticonceptiepil neemt af

Sinds begin 2000 is het pilgebruik onder Nederlandse vrouwen gestaag afgenomen. In 2006 slikte 37 procent van de vrouwen tussen de 16 en 49 jaar de anticonceptiepil. In 2000 deed nog 43 procent dat.

Vrouwen van 16–49 jaar die de anticonceptiepil gebruiken

Vooral bij vrouwen van 30 tot en met 39 jaar oud nam het pilgebruik af, van 42 procent in 2000 naar 32 procent in 2006. Ook bij de groep 20-29-jarige vrouwen is een kleine afname te zien van het gebruik van de pil. Toch blijft de anticonceptiepil in deze groep een populair voorbehoedmiddel: bijna 60 procent van de vrouwelijke twintigers gebruikte de pil. Van de jonge vrouwen (16-19 jaar) slikte de helft de pil.

Statistieken 2002

Percentage vrouwen aan de anticonceptiepil

In 2002 gebruiken naar schatting 1,6 miljoen vrouwen tussen 16 en 49 jaar de pil. Dit komt overeen met 42 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep. Het pilgebruik is iets lager dan in voorgaande jaren. De anticonceptiepil is verreweg het meest gebruikte anticonceptiemiddel. 42 procent van de vrouwen (16–49 jaar) gebruikt de pil. Een kwart van de vrouwen gebruikt andere methoden voor anticonceptie, zoals sterilisatie, gebruik van condoom, spiraaltje en dergelijke. Een op de drie vrouwen gebruikt geen voorbehoedmiddelen.

Gebruik anticonceptiepil naar leeftijd

Sinds 1981 neemt het percentage vrouwen dat de pil slikt jaarlijks toe, van 27 (1981) tot circa 45 (1994). Daarna neemt het pilgebruik iets af, tot 42 procent in 2002. De lichte afname van het pilgebruik de laatste jaren komt door de ziekenfondsverzekerde vrouwen. Het totale aantal ziekenfondsverzekerde vrouwen tussen 16 en 49 jaar dat in 2002 de pil gebruikt is naar schatting 1,2 miljoen, van wie ruim 930 duizend vrouwen van 22 jaar of ouder.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar neemt het percentage vrouwen dat de pil gebruikt snel toe van ongeveer 40 procent tot 75 procent bij de 22-jarige vrouwen. Daarna daalt het gebruik weer geleidelijk tot rond de 15 procent bij de vrouwen van 49 jaar. De daling van het pilgebruik hangt uiteraard samen met de zwangerschapswens. Na de gezinsvoltooiing gebruikt een vrouw vaker andere anticonceptiemethoden, zoals het spiraaltje en sterilisatie. In deze fase laten ook mannen zich steriliseren, waardoor de partner met de pil kan stoppen.

Gebruik anticonceptiepil naar leeftijd

Op jongere leeftijd verschilt het pilgebruik van werkende en niet werkende vrouwen. Van de werkende vrouwen tot dertig jaar gebruikt bijna 70 procent de pil tegen 56 procent van de niet-werkende vrouwen. Zijn vrouwen eenmaal dertig jaar of ouder, dan verschilt het pilgebruik van werkende en niet werkende vrouwen nauwelijks meer.